La 28 septembrie curent, la Chișinău, s-a desfășurat un training cu tematica managementul proiectelor, pentru reprezentanții a 9 proiecte de parteneriat din cele 17 aprobate spre finanțare, urmare a apelului de propuneri, desfășurat în cadrul proiectului Acces pentru succes.

La eveniment au participat peste 35 de reprezentanți ai organizațiilor/GILC-urilor, de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor realiza proiecte de parteneriat, ce au drept scop consolidarea încrederii, prin prisma dezvoltării locale și colaborării dintre comunitățile locale. Proiectele vor fi realizate în perioada octombrie 2018 – iulie 2019.

În cadrul trainingului au fost prezentate rezultatele apelului de propuneri, proiectele selectate și echipa care va fi responsabilă de implementarea proiectelor, formată din parteneri de pe ambele maluri ale Nistrului. Participanții s-au familiarizat cu ciclul de management al proiectului și cu pașii care urmează, în vederea implementării proiectelor sale.

Coordonatorii proiectului Acces pentru succes au prezentat structura contractului de finanțare, regulamentul de implementare a proiectelor de parteneriat, formularul raportului narativ și financiar, regulile de raportare și regulile de vizibilitate. În timpul sesiunii despre componentul consolidării măsurilor de încredere, ca element al durabilității parteneriatelor, participanții au discutat despre importanța proiectului Acces pentru succes, pentru comunitățile sale, pentru parteneriatele formate, precum și pentru consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului.

Trainingul se desfășoară în două sesiuni, pe 28 septembrie, și pe 8 octombrie, reprezentanții celor 17 proiecte de parteneriat fiind divizați pe grupuri separate.

Proiectul este implementat de Consorțiul de implementare al proiectului – Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova, A.O. ”EcoContact”, AO ”Ecospectr” și AO ”Moștenitorii” și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%) și de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului ”Ajutorul Poloniei” (20%).