Expert pentru cooperare intermunicipală și intersectorială  în cadrul proiectului „Acces pentru success: parteneriate pentru dezvoltarea comunitară durabilă”

Durata contractuluiAprilie – Noiembrie 2019  

Proiectul este implementat de consorțiul de organizaţiiSolidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.  

Misiunea proiectului constă în consolidarea dezvoltării locale pe ambele maluri ale râului Nistru, prin îmbunătăţirea abilităților cetățenilor activi din regiune, cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală realizate în colaborare cu partenerii locali. Proiectul are ca scop dezvoltarea comunităţilor prin identificarea potențialului și a necesităţilor locale, și finanţarea sub-proiectelor de promovare a dezvoltării locale, precum și îmbunătăţirea abilităților participanților la proiect privind dezvoltarea locală și punerea în aplicare a proiectelor în domenii cum ar fi: (1) cultură și sport, (2) protecția mediul înconjurător, (3) dezvoltarea economică și turismul, (4) domeniul social.  

În proiect sunt implicați reprezentanți ai 42 de comunități de pe ambele maluri ale Nistrului, dintre care 30 de comunități sunt beneficiare ale schemei de grant. 

Proiectul constă din trei etape:  

  • I etapă – îmbunătăţirea competenţelor și schimbul de experienţă – instruiri și vizite în Polonia în vederea schimbului de experienţă; 
  • II etapă – concurs, cofinanțarea și implementarea proiectelor de dezvoltare locală – 25.000 EUR per proiect de parteneriat;  
  • III etapă – sinteza rezultatelor proiectului. 

Aici puteți găsi termenii de referință pentru poziția de expert pentru cooperare intermunicipală și intersectorială. 

Dosarul de aplicareva cuprinde următoarele documenteîn limba română, rusă sau engleză: 

  • Curriculum Vitae în format Europass; 
  • Abordarea metodologică privind implementarea (până la 2 pagini); 
  • Oferta de preț. 

Persoanele interesate sunt rugate  trimită dosarul pană la data de aprilie 2019ora 23.59, la adresa electronicăa2s@vox.md, cu subiectul mesajului – National inter-municipal and intersectorial Expert A2S. 

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.