Solidarity Fund PL în Moldova

Solidarity Fund PL în Moldova

Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova și-a început activitatea în Republica Moldova în 2012, fiind o inițiativă a Solidarity Fund din Polonia. Reprezentanța activează sub forma Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, creat în baza Memorandumului de înțelegere între Guvernele Poloniei și Republicii Moldovei.

Misiunea organizației este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova prin implicarea cetățenilor, a autorităților locale, a liderilor locali, în parteneriate de colaborare, inclusiv cele de format internațional, în vederea dezvoltării unor soluții pentru a combate provocările sociale, de mediu și economice ale comunităților pe care le reprezintă.

Activitățile CIAL


Mecanism de granturi pentru dezvoltarea locală:
Fondul Granturilor Mici reprezintă un mecanism de granturi pentru inițiativele de dezvoltare locală, lansat în 2015 (cu susținerea USAID) și urmat de 2 ediții. Programele din 2016 și 2017 (finanțate de Polish Aid) sunt destinate susținerii dezvoltării locale prin inițiative implementate de APL  în colaborare cu partenerii societății civile


Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova ca instrument eficient de dezvoltare rurală:

În cadrul programului SARDSprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală” (2016-2018), care este o inițiativă a Uniunii Europene, implementată de PNUD, CIAL este responsabil pentru realizarea componentei LEADER.

Abordarea LEADER este aplicată în Lunca Prutului de Jos împreună cu 9 lideri din 9 localități din raionul Cahul, prin pilotarea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală.  Inițiativa din 2017 este susținută de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei,  prin proiectul: ”Transferul experienței lituaniene pentru dezvoltarea cu succes a regiunilor din Republica Moldova”.

În cadrul proiectului ”Consolidarea societății civile și a dezvoltării democrației locale în mediul rural din Moldova” susținut de Ambasada Marii Britanii  și implementat în parteneriat cu organizația People in Need (misiunea din Republica Moldova), urmează să fie înființate, în perioada 2017-2018, două Grupuri de Acțiune Locală în baza abordării LEADER.


Promovarea abordării de revitalizare ca un instrument eficient de dezvoltare locală urbană:

Se realizează prin intermediul proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, finanțat în cadrul programului Polish Aid 2017 pentru perioada 2017 – 2019 și este implementat în parteneriat de Ministerul Dezvoltării Economice a Poloniei și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Moldova.


Mica Academie pentru Dezvoltare Locală – un program de instruire implementat în 2015 și 2016, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și societății civile din 16 localități.  Ca rezultat, au fost acordate micro-granturi pentru implementarea proiectelor, elaborate de către liderii locali în cadrul programului de formare.

Informatii de contact

Marina Albu, coordonator de proiect
Tel: +373-602-33-312
Email: marina.albu(at)centruinfo.org
www.centruinfo.org
Facebook: https://www.facebook.com/CentruDeInformare
Twitter: https://twitter.com/CIALMoldova

Această pagină web a fost creată în cadrul proiectului „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și co-finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei în cadrul programului „Ajutorul Poloniei”. Conținutul acestei pagini web nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei.