EcoContact

Asociaţia Obştească EcoContact

Principalele activități ale organizației: 

  • Centrul Aarhus: promovarea Convenţiei Aarhus, accesul la informaţie, participarea publicului, accesul la justiţie  
  • Dezvoltarea Durabilă: economia verde, schimbările climatice, reducerea riscurilor de dezastre, gestionarea substanțelor chimice, gestionarea deșeurilor, educația ecologică 
  • Legislaţia de mediu: elaborarea proiectelor de acte normative, interpretarea, suportul și monitorizarea implementării Acordului de Asociere cu UE, Acordului de Liber Schimb complex și cuprinzător  (DCFTA) și a altor acorduri multilaterale în domeniul protecției mediului.

Data fondării:  August, 2010 

Misiunea:  susținerea îmbunătățirii calității mediului și a parteneriatelor pentru dezvoltare durabilă a comunităților din Moldova, contribuind astfel la formarea unei societăți responsabile în vederea respectării drepturilor omului şi asigurării unui mediu favorabil pentru generația actuală şi viitoare. 

Arealul geografic de lucru: Republica Moldova/ regiunea Europei Centrale și de Est.

Proiecte relevante 


Forumul Climatic de la Est (Climate Forum East (CFE) )II 2015-2017 

Donator: EuropeAid , Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Crucea Roșie din Austria
Austria Development Agency Austrian Red Cross


Organizarea activităților de consolidare a capacităților pentru a sprijini implementarea Protocolului ECE privind evaluarea strategică de mediu (SEA) în Moldova.  (Faza III: SEA Pilot) 2015 – 2017 


Aplicarea Guvernanței în Domeniul Mediului în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIA). 2015-2017 


Centrul Aarhus 2014-2017 

Donator: Misiunea OSCE în Moldova 


Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităților OSC-urilor 2017 -2017 

Donator: Parteneriatele Moldovei pentru o Societate Civilă Durabilă (MPSCS) susținute de USAID prin intermediul Programului de Granturi „PARTENERIATE PENTRU IMPLICARE” implementat de FHI360

 

Informații de contact

Ecaterina Melnicenco – Coordonator de proiect
Tel: +373 22 99 61 62
Fax: +373 22 99 61 63
office(at)vox.md
eco.vox.md
https://www.facebook.com/search/top/?q=ecocontact 

 

 

Această pagină web a fost creată în cadrul proiectului „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și co-finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei în cadrul programului „Ajutorul Poloniei”. Conținutul acestei pagini web nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei.