AO Moștenitorii

Asociatia obsteasca pentru copii si tineret  «Moștenitorii» 

 

Principalele activități ale organizației:

  • Dezvoltarea comunitară;
  • Politica de tineret;
  • Educația civică;
  • Educația  ecologică. 

Data fondării:  11.02.1998 

Obiective: 

  • Dezvoltarea potențialului creativ al cetățenilor; 
  • Promovarea valorilor democratice și apărarea drepturilor omului; 
  • Dezvoltarea relațiilor de colaborare la nivel național si internațional:; 
  • Valorificarea și promovarea  patrimoniului natural-cultural al țării; 
  • Susținerea reprezentanților categoriilor social-vulnerabile; 
  • Facilitarea dezvoltării societății civile in mediul rural al Republicii Moldova.  

Areal geografic: Zona de nord a Republicii Moldova 

Beneficiari: Cetățeni, societate civilă, APL, instruiți cultural-educațional. 

Proiecte relevante


2004-2009 USAID: «Dezvoltarea participativă a comunităților» (partener regional) 


2010-2011 – CRS: “Jobs plus” – stimularea creării locurilor de muncă in mediul rural 


2010-2017 – DVV International: «Crearea Centrelor pentru Educația Adulților in mediul rural» 


2013-2014  Ministerul de Externe al Poloniei: Formarea  deprinderilor de utilizare a instrumentelor moderne in planificarea activităților investiționale la nivel raional; 


2014-2015 – REC/SECTOR: Conștientizarea publicului larg si implicarea lui în luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea durabila si ocrotirea mediului in bazinul Prutului de Mijloc; 


2016-2017 – Fundația Est Europeana: dezvoltarea initiațiativelor tinerilor prin crearea Fondurilor pentru tineri in raioanele Florești și Râșcani; 


2016-2017 – CHOICE/UE: “Renașterea istoriei: Includerea grotei Duruitoarea Veche in circuitul turistic european”. 

Informații de contact

Moscalu Nicolae, Director
+373 79848077
mostenitorii(at)gmail.com
https://www.facebook.com/asociatiamostenitorii/

Această pagină web a fost creată în cadrul proiectului „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și co-finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei în cadrul programului „Ajutorul Poloniei”. Conținutul acestei pagini web nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei.