Asociația Obștească „Sîrcoveanca” anunţă Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor de construcție a terenului sportiv din s. Sîrcova.

1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească „Sîrcoveanca”, *Activitatea este parte a proiectului „Toți împreună”, implementat de Partenerul 1 Asociația Obștească „Sîrcoveanca” și partenerul 2 Некоммечерское партнёрство «Центр поддержки и развития социальных инициатив «Вместе», în cadrul schemei de grant a proiectului ”Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat de consorțiul de organizaţii: Solidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.
1. Adresa asociației: satul Sîrcova, r-nul Rezina, Biblioteca Publică
2. Persoana responsabilă: Cioban Nadejda , GSM 06834409; e-mail ciobann@mail.ru
Obiectul lichitației/achiziției: lucrări de construcție a terenului sportiv din s. Sîrcova.
3. Perioada desfășurării lucrărilor: mai-iunie 2019
4. Locul desfășurării licitației: satul Sîrcova, Biblioteca Publică, __ aprilie , ora 10.00
5. Limba în care se vor întocmi documentele de licitație. Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română sau rusă și să includă următoarele date: datele de contact ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată în original;
6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 9 aprilie 2019 , orele 17.00
7. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: ciobann@mail.ru, cu subiectul mesajului Lucrărilor de construcție, sau depuse ori expediate prin postă în original pe adresa: 5433 satul Sîrcova,rl Rezina, Biblioteca Publică.

Caietul de sarcini poate fi găsit aici.

Cerințe față de aplicanți:
• Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
• Experiență în domeniul specificat în punctul 4 al prezentului document;
• Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
• Personal calificat;
• Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești . Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
• După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
• Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;
• Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;
Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:
• Licența de activitate/ execuţie a lucrărilor specificate;
• Certificatul de înregistrare;
• Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
• Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3) și procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
• Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3,5,7);
• Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
• Termenul de valabilitate a ofertei;
• Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);
Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:
• Preţul ofertei – cel mai mic propus;
• Perioada de execuţie–încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
• Perioada de garanție asupra lucrărilor.