Asociația Obștească Umanitate-Barboieni anunţă Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor de amenajare a unui parc de odihna din s. Bărboieni, r-ul Nisporeni, conform caietului de sarcini. Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi accesate în documentul anexat.

 1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească Umanitate-Barboieni

* Activitatea este parte a proiectului Impreuna pentru comunitati prospere implementat de Partenerul 1 AO Umanitate-Barboieni și partenerul 2 GILC s.Corotnoe, în cadrul schemei de grant, a  proiectului ”Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat de consorțiul de organizaţii: Solidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.  

  1. Adresa asociației: 6414 s.Barboieni r-ul Nisporeni Primaria
  2. Persoana responsabilă Croitoru Silvia tel:069006492 e-mail:croitoru_silvia@mail.ru,Buraga Anastasia tel:060906646
  3. Obiectul lichitației/achiziției:  Amenajarea unui parc de odihna din s.Barboieni r-ul Nisporeni
  4. Perioada desfășurării lucrărilor: doua luni

 • Locul desfășurării tenderului: s.Barboieni r-ul Nisporeni Primaria
 • Limba în care se vor întocmi documentele de tender. Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română sau rusă și să includă următoarele date: datele de contact ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată în original;
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 12 aprilie 2019 ora 10.00_____________________ Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică:croitoru_silvia@mail.ru ,cu subiectul mesajului Lucrari de amenajare

Cerințe față de aplicanți:

 • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență în domeniul specificat în punctul 4 al prezentului document;
 • Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Personal calificat;
 • Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești (Lei)  . Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
 • După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
 • Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:

 • Licența de activitate/ execuţie a lucrărilor specificate;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
 • Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3) și procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
 • Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3,5,7);
 • Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
 • Termenul de valabilitate a ofertei;
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:        

 • Preţul ofertei – cel mai real pret pentru calitate inalta;
 • Perioada de execuţie – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.