Se anunță apel de participare în cadrul proiectului „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”. Concursul se adresează organizațiilor neguvernamentale/non-profit și grupurilor locale de inițiativă a cetățenilor. Misiunea proiectului constă în consolidarea dezvoltării locale pe ambele maluri ale râului Nistru, prin îmbunătăţirea abilităților cetățenilor activi din regiune, cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală realizate în colaborare cu partenerii locali.

Proiectul are ca scop dezvoltarea comunităţilor prin identificarea potențialului și a necesităţilor locale, și finanţarea sub-proiectelor de promovare a dezvoltării locale, precum și îmbunătăţirea abilităților participanților la proiect privind dezvoltarea locală și punerea în aplicare a proiectelor în domenii cum ar fi: (1) cultură și sport, (2) protecția mediului înconjurător, (3) dezvoltarea economică și turismul, (4) domeniul social.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.

Informații detaliate privind concursul, cererea, formularele documentelor necesare și criteriile de evaluare sunt prezentate în următoarele documente:

Reguli de participare la concurs

Anexa 1 – Model de aplicație pentru participare la Proiect

Anexa 2 – Decizia organizației neguvernamentale/non-profit privind intenția de a participa la Proiect

Anexa 3 – Scrisoare de intenție a grupului local de inițiativă a cetățenilor

Anexa 4 – Acordul privind intenția de a participa la Proiect

Anexa 5 – Formularul de evaluare a cererii

 

Pachetul complet de documente trebuie trimis în format electronic la adresa de e-mail: a2s@vox.md până la ora 9:00, 18 octombrie 2017.

În cazul în care aveți întrebări, puteți contacta managerul de proiect: Marina Albu a2s@vox.md sau la telefon 0 60 233 312.