Pe 19 aprilie 2019, în satul Cuizăuca a avut loc training-ul „Dezvoltarea parteneriatelor locale”. Trainingul a fost organizat de Asociația Obștească „Lux Cuizăuca”, în cadrul proiectului „Oamenii și cultura”.

Bazându-se pe experiența anterioară de dezvoltare a parteneriatelor, la training au fost discutate modalitățile de formare a parteneriatelor, rolul acestora în dezvoltarea comunităților și sustenabilitatea parteneriatelor. O atenție deosebită a fost acordată încrederii care trebuie să existe între parteneri, suportului reciproc care poate fi acordat de către aceștia, atunci când au un scop comun. Participanții au vorbit despre proiectele la care au participat și problemele pe care le-au rezolvat grație parteneriatelor formate.

De asemenea, partenerii de pe ambele maluri ale Nistrului ai proiectului „Oamenii și cultura” au relatat despre cum au format ei parteneriatul, dar și despre cum îl vor dezvolta în viitor.

La training au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai primăriei, lucrători ai sferei sociale și culturale din satul Cuizăuca și partenerii proiectului din satul Jura.

Proiectul este implementat de Asociația Obștească „Lux Cuizăuca” și Некоммерческое партнерство экологического социального и культурного развития «Сукчес ал плаюлуй натал» în cadrul programului de granturi „Acces pentru succes”, finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă” este implementat de către Consorțiul de organizații: Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu AO „Eco-Contact”, ОО „Ecospectr” și AO „Moștenitorii” în cadrul Programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.