Despre Proiect

Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară

Donatori: 
   • Uniunea Europeană, în cadrul Programului “Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%);
   • Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului de ajutor polonez și propria contribuție a partenerilor (20%).

Bugetul proiectului: 779.775,00
Durata proiectului: 01.03.2017 – 31.07.2019

Proiectul are scopul de dezvoltare a comunităților locale pe ambele maluri ale Nistrului, pe baza modelului de dezvoltare comunitară pe bază de active (ABCD), prin identificarea resurselor și necesităților locale, finanțarea proiectelor de dezvoltare locală, în domenii precum:  

   1. Cultură și sport  
   2. Ecologie  
   3. Dezvoltare economică  
   4. Sfera socială și turism. 

Proiectul implică reprezentanți ai 30-34 de localități – actorii comunității locale, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și sectorului public – pentru instruiri și sesiuni de formare a capacităților, precum și pentru vizitele de studiu și implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Organizația Lider: Fundația “Solidarity Fund PL” (Varșovia, Polonia)

Partenerii proiectului: 

   • Reprezentanța Fundației Solicarity Fund PL în Moldova/ CIAL;
   • “EcoContact” ONG (Chișinău); 
   • ONG pentru Copii și Tineri “Moștenitorii” (Bălți);
   • “Ecospektr” ONG (Bender)/
Activitățile proiectului: 
   • Inițierea proiectului
   • Programul de instruire în baza abordării ABCD pentru reprezentanți ai 30-34 localități de pe ambele maluri ale r. Nistru, compus din următoarele secțiuni tematice:

   1. Dezvoltarea comunităților și dezvoltarea economică;
   2. Evaluarea resurselor și necesităților comunitare;
   3. Parteneriate locale și implementarea inițiativelor de dezvoltare locală.
   • Vizite de studiu în Polonia, pentru a împărtăși experiența UE în abordarea dezvoltării locale bazată pe resursele locale.
   • Programul de granturi mici – finanțarea a 15 proiecte de parteneriat (cu implicarea comunităților de pe ambele maluri ale r. Nistrului) cu un buget de până la 28.700,00 Euro pentru fiecare proiect.
   • Activități de informare și schimb de cunoștințe pentru părțile interesate de proiect: forumuri, sesiuni de ateliere  pentru trei grupuri tematice (cultura și sportul, mediul și dezvoltarea locală, dezvoltarea economică și turismul); patru vizite de studiu de experiență în Polonia; diseminarea informațiilor în cadrul meselor rotunde și derularea de întâlniri cu experți, elaborarea de publicații și materiale de instruire. 

 

 

Această pagină web a fost creată în cadrul proiectului „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și co-finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei în cadrul programului „Ajutorul Poloniei”. Conținutul acestei pagini web nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei.